BdBGreenpower
home > diensten

 Diensten


Advisering

De uitdaging ligt er: duurzame, efficiëntere en schonere energie. De waarde van gebouwen, produkten en diensten wordt in toenemende mate ook door hun energie- en milieukeur bepaald. Wie het lukt om deze uitdaging aan te gaan en met verstand voorop te lopen creëert waarde. Maar wie zijn of haar nek uitsteekt loopt ook risico's. BdBGreenpower is daarin een onafhankelijke sparringpartner die kan helpen zin en onzin te scheiden en waarde zichtbaar te maken. Of het nu gaat om de gebouwde omgeving, duurzame concepten of energieopwekking, BdBGreenpower helpt u door de bomen het bos te zien.

Projectontwikkeling

Tussen nu en 2020 wil Nederland de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie verviervoudigen. Dat betekent een verviervoudiging van het bouwvolume van de afgelopen jaren. Oftewel, een forse intensivering van projecten op het gebied van windenergie, zonne-energie en biomassa. BdBGreenpower heeft veel ervaring in de ontwikkeling en realisatie van complexe bouwprojecten en ondersteunt u graag.

Procesbegeleiding

Één van de oorzaken van de trage ontwikkeling van duurzame energie in de afgelopen jaren is de tegenstrijdigheid van belangen waar een dichtbevolkt land als Nederland al gauw mee te maken heeft. Goede initiatieven stranden in de complexe en weerbarstige werkelijkheid. Samen met de andere experts van BdBProjectmanagement en de BdeB Groep zijn wij in staat dit soort complexe processen te begeleiden en met u tot een goed einde te brengen.

Quick scan

Op basis van onze inhoudelijke expertise en ervaring met uiteenlopende complexe projecten en projectorganisaties kunnen wij voor u in korte tijd een quick scan uitvoeren op een aspect van uw vraag met betrekking tot duurzaamheid.
Voorbeelden van onderwerpen voor een quick scan zijn:
• Kansen voor duurzame energieprojecten op het gebied van zon, wind, biomassa, restwarmte of bodemenergie
• Uw huidig energiegebruik en de mogelijkheden voor besparing, inkoopverbetering en verduurzaming

disclaimer privacyverklaring algemene voorwaarden