BdBGreenpower
home > privacyverklaring

 Privacyverklaring

 

BdBGreenpower hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. BdBGreenpower kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt BdBGreenpower uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar BdBGreenpower verzendt, geeft u daarmee BdBGreenpower toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding. Bij hyperlinks naar andere websites is BdBGreenpower niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt. BdB Greenpower behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

disclaimer privacyverklaring algemene voorwaarden